20/01/2019

Vrijgesteld van energiebelasting: wanneer wel, wanneer niet?

De overheid stelt alles in het werk om een duurzaam milieu en een groenere toekomst voor ons land te stimuleren. Zo konden kleinverbruikers in 2012 en 2013 een subsidie ontvangen, in de vorm van een tegemoetkoming van 15 procent op de aanschafprijs, voor het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels is deze subsidieregeling niet meer als zodanig van kracht, maar komen huiseigenaren of huurders met zonnepanelen onder specifieke voorwaarden wel in aanmerking voor een vrijstelling van energiebelasting. Maar voor wie geldt deze vrijstelling nu en hoe luiden die bijbehorende voorwaarden dan precies?

Je hebt recht op deze vrijstelling indien:opbouw-energieprijs-cm8-28150

  • Je aardgas of elektriciteit gebruikt om elektriciteit op te wekken;
  • De installatie waarmee je de elektriciteit opwekt, beschikt over een rendement van minimaal 30 procent en een vermogen van minimaal 60kW;
  • Je de opgewekte energie uitsluitend gebruikt voor hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit, denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas. Dat houdt dus in dat huiseigenaren en huurders met eigen zonnepanelen in aanmerking komen voor deze vrijstelling.

Je hebt geen recht op deze vrijstelling indien:

1. Je door ouderdom, handicap of ziekte hogere stookkosten moet maken en moeite hebben om deze kosten zelf te dragen. In dat geval kun je je het beste wenden tot de gemeente waarin je woonachtig bent en aangeven dat je in aanmerking wenst te komen voor bijzondere bijstand.

Aanvragen vrijstelling

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan kun je via twee kanalen de vrijstelling aanvragen. In de eerste plaats kun je bij je energieleverancier aangeven aanspraak te willen maken op de vrijstelling op energiebelasting. Dan wordt alles vervolgens via je nota’s verrekend. Tot slot bestaat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een verzoek tot teruggaaf van de energiebelasting bij de Belastingdienst in te dienen.