19/02/2019

Robin Hood Tax

Er wordt door vele landen al een aantal jaren gesproken over het invoeren van een belasting op financiële transacties – ook wel bekend onder de naam Tobin tax of Robin Hood tax– omdat dit de schuldigen van de huidige economische crisis zou bestraffen.

De crisis

Robin Hood Tax Infographic - UK

De Robin Hood Tax, een kleine veranderingen voor banken, maar een groot verschil voor de wereld.
Source

We zitten al geruime tijd in een economische crisis, doordat financiële instellingen zich niet aan de regels hebben gehouden en teveel hebben gespeculeerd. Als gevolg hiervan zijn vele financiële markten wereldwijd in elkaar gestort, waardoor de economische groei terug is gelopen en er veel werkloosheid is. Vele overheden moesten er wereldwijd voor zorgen dat de banken niet zouden omvallen en dat terwijl ze zelf met teruglopende inkomsten uit belastingen te maken zouden krijgen.

Een belasting op financiële transacties

Er moet daarom een belasting worden gecreëerd die de verantwoordelijken voor de crisis straft en ervoor zorgt dat ze niet weer in dezelfde fouten vervallen. Deze belasting is de belasting op financiële transacties, een belasting die wordt geheven op bij elke aankoop of verkoop van een financiële titel op een financiële markt. Dit houdt in er bijvoorbeeld bij de aankoop er verkoop van aandelen een belasting zal moeten worden betaald.

Voordelen TFF

Het invoeren van een TFF of Robin Hood tax heeft twee grote voordelen:

  • De overheid krijgt extra inkomsten die afkomstig zijn van financiële markten en de mensen die de crisis hebben veroorzaakt.
  • Transacties worden duurder en daarmee wordt het kopen en verkopen op beurzen minder interessant. Dit zal leiden waarschijnlijk leiden tot minder speculatie en dus stabielere beurzen.

Nadelen TFF

Het invoeren van een Robin Hood tax lijkt vooralsnog maar een nadeel te hebben:

  • Het maken van financiële transacties wordt in landen die de tax invoeren minder gunstig, waardoor mensen die financiële transacties willen uitvoeren uitwijken naar landen die de belasting niet invoeren.

Dit nadeel kan worden verholpen door de belasting wereldwijd tegelijkertijd in te voeren, maar dat zal moeilijk worden aangezien niet alle landen hiertoe bereid lijken.

TFF in de Europese Unie

Binnen de Europese Unie gaan al geruime tijd gesprekken over de invoering van een belasting op financiële transacties. Voorlopig is al afgesproken dat 11 landen binnen de EU de belasting begin volgend jaar zullen invoeren, terwijl 16 landen vooralsnog niet willen meedoen. Nederland is een van de landen die tegen een belasting op financiële transacties is. Dit komt vooral door de sterke bankensector in ons land.