12/02/2019

Belastingaangifte blijft een struikelblok – ook voor adviseurs

Uit een recent door de Consumentenbond uitgevoerde steekproef kwam het opmerkelijke feit naar voren dat consumenten hun belastingaangifte helemaal niet zoveel slechter invullen dan professionele belastingadviseurs. Bij de consumenten bleek 47% het er foutloos vanaf te brengen. Het percentage belastingadviseurs dat de aangifte vlekkeloos invulde, bleek net iets boven de helft uit te komen, namelijk op 53%. Die twee percentages ontlopen elkaar dus opvallend genoeg niet veel.

Keurmerk is er niet voor niets

De proefpersonen werd gevraagd één adviseur zonder en één adviseur met keurmerk (geregistreerd in het Register Belastingadviseurs) in te schakelen voor de belastingaangifte. De adviseurs met keurmerk brachten het er beduidend beter vanaf en vulden twee van de drie aangiften foutloos in. Dit in tegenstelling tot hun collega’s zonder keurmerk, die in 60% van de gevallen een (al dan niet) kostbare fout in de aangifte maakten. Een fout waar je overigens als consument altijd verantwoordelijk voor blijft.

Geef de touwtjes niet volledig uit handen

Een belangrijk tip is dus om in alle gevallen de aangifte zelf nog te controleren alvorens deze te versturen aan de Belastingdienst. Uiteindelijk zijn zij het ook die bij jou aankloppen indien er een fout in de aangifte staat. Hou dus zelf de regie van de belastingaangifte in handen. Ook wat je persoonlijke gegevens betreft: geef in geen geval, hoezeer je de adviseur ook vertrouwt, je persoonsgegevens af, denk aan een DigiD-code of bijbehorend wachtwoord. Twijfel je nog, onder andere door de verontrustende cijfers uit bovengenoemd onderzoek, of je dit jaar de aangifte zelf gaat verzorgen of deze overdraagt aan een specialist? Begin anders op tijd met de aangifte en maak, indien nodig, gebruik van de tips in onderstaande video. Mocht je er dan toch niet uitkomen, heb je nog tijd genoeg om een belastingadviseur in te schakelen.